ازتاریخ ۱دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱ آذر ماه ۱۳۹۵ تا تاریخ ۲۸فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ تمامی ویزاهای توریستی یک بار ورود رایگان وبدون پرداخت هزینه صادر می شود.

homepage5