مدارک لازم برای دریافت ویزای تحصیلی کانادا

مدارک پذیرش

مدرسه یا دانشگاه مد نظر می‌بایت نامه پذیرش را کامل کرده و برایتان بفرستند و شما باید نامه اصلی را با فرم مجوز تحصیلی پر کرده و ارسال نمایید

مدارک شناسایی

پاسپورت متقاضی و همراهان
۲ قطعه عکس جدید ۳٫۵ در ۴٫۵ زمینه سفید و هر یک از همراهان – نام و تاریخ تولد هر فرد باید پشت عکس نوشته شود

مدارک مالی

نامه بانک از کانادا اگر پولتان را به کانادا فرستاده اید
نامه وام دانشجویی از موسسه مالی
نامه تمکن مالی ۴ ماه اخیر
نامه تمکن مالی به همراه مبلغ مبدل به دلار کانادا
فیش واریزی تحصیل
نامه مالی ساپورت کننده؛ چه شخصی باشد چه موسسه

مدارک لازم برای دریافت ویزای فرصت مطالعاتی کانادا

تمامی موارد اشاره شده در مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی بعلاوه :

گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن
رزومه کامل و عکس دار با ذکر تمامی تاریخ ها و سوابق شغلی در صورت موجود بودن
نامه پذیرش از دانشگاه کانادایی
ترجمه آخرین مدرک تحصیلی و ترجمه ریزنمرات آخرین مقطع تحصیل
نامه از دانشگاه محل تحصیل یا وزارت علوم (ایران) مبنی بر اینکه شما را حمایت مالی می کنند.
فرم LMIA
رسید پرداختی ۲۳۰ دلار که از کانادا پرداخت شده باشد
ارائه مدرک زبان معتبر، در صورت لزوم