ابرش پروازابرش پرواز
فراموشی رمز عبور ؟

گرجستان ۳شب و ۴ شب با پرواز آتا ویژه زمستان ۹۶ – نقد و اقساط

لینک کوتاه مطلب : http://abrashparvaz.ir/?p=2574

 

هتل  درجه  تعداد شب اقامت موقعیت مکانی هر نفر در اتاق دو تخته  هرنفر در اتاق یک تخته  کودک با تخت 
POLO
۳*  BB
۳
۱۰دقیقه تا مرکز شهر
۱.۰۲۵.۰۰۰ ۱.۱۴۰.۰۰۰ ۹۸۰.۰۰۰
POLO
۳* BB
۴
۱۰دقیقه تا مرکز شهر
۱.۰۷۰.۰۰۰ ۱.۲۲۰.۰۰۰ ۹۹۵.۰۰۰
LIKE / ASTERION PALACE / ATU
*۳  BB
۳
هتل LIKE 10دقیقه تا مرکز شهر
۱.۰۹۰.۰۰۰ ۱.۲۷۰.۰۰۰ ۱.۰۴۰.۰۰۰
LIKE / ASTERION PALACE / ATU
BB *3  
۴
هتل LIKE 10دقیقه تا مرکزشهر
۱.۱۵۰.۰۰۰ ۱.۳۹۰.۰۰۰ ۱.۰۹۰.۰۰۰
LUX INN /EURASIA
BB *3
۳ 
 ۱۰دقیقه تا مرکزشهر
۱.۱۷۰.۰۰۰ ۱.۴۳۰.۰۰۰ ۱.۰۴۰.۰۰۰
LUX INN / EURASIA
*۳ BB
 ۴
 ۱۰دقیقه تا مرکز شهر
۱.۲۵۵.۰۰۰ ۱.۵۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۰.۰۰۰
GNG
*۴  BB
۳ 
 مرکزشهر
۱.۲۹۰.۰۰۰ ۱.۶۶۰.۰۰۰ ۱.۱۱۰.۰۰۰
GNG
*۴ BB
۴ 
مرکزشهر 
۱.۴۱۰.۰۰۰ ۱.۸۷۰.۰۰۰ ۱.۱۷۰.۰۰۰
BEUMOND GARDEN / L PLAZA
*۴   BB
 ۳
 بوموندگاردن ۱۰ دقیقه تا مرکز شهر
۱.۲۹۰.۰۰۰ ۱.۶۸۰.۰۰۰ ۱.۱۱۰.۰۰۰
BEUMOND GARDEN / L PLAZA
*۴ BB
 ۴
بوموندگاردن ۱۰دقیقه تا مرکز شهر
۱.۴۴۰.۰۰۰ ۱.۹۴۰.۰۰۰ ۱.۱۷۰.۰۰۰
BASILON (فول گارانتی)
*۴ BB
 ۳
مرکزشهر
۱.۳۱۰.۰۰۰ ۱.۷۱۰.۰۰۰ ۱.۱۴۰.۰۰۰
BASILON (فول گارانتی)
*۴ BB
۴
 مرکزشهر
۱.۴۵۰.۰۰۰ ۱.۹۶۰.۰۰۰ ۱.۱۹۰.۰۰۰
COLOMBI / VILTON / GOLDEN PALACE
۴* BB
 ۳
گلدن پالاس ۱۰دقیقه تا مرکزشهر 
۱.۳۴۰.۰۰۰ ۱.۷۶۰.۰۰۰ ۱.۱۳۰.۰۰۰
COLOMBI / VILTON / GOLDEN PALACE
۴* BB
۴ 
 گلدن پالاس ۱۰دقیقه تا مرکزشهر
۱.۴۸۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۲۲۰.۰۰۰
IVERIA INN / DOLABAURI
*۴ BB
 ۳
 مرکزشهر
۱.۳۶۰.۰۰۰ ۱.۷۸۰.۰۰۰ ۱.۱۷۰.۰۰۰
IVERIA INN / DOLABAURI
۴*  BB
۴ 
مرکزشهر 
۱.۵۲۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۲۶۰.۰۰۰
GREEN QUEEN (فول گارانتی)
BB *4
۳
مرکزشهر
۱.۴۹۰.۰۰۰ ۲.۰۹۵.۰۰۰ ۱.۳۱۰.۰۰۰
GREEN QUEEN (فول گارانتی)
BB *4
۴
مرکزشهر
۱.۶۹۰.۰۰۰ ۲.۴۹۰.۰۰۰ ۱.۴۵۰.۰۰۰
CRON PALACE / GRAKO METEKHI / CROUSE 
BB *4
۳
مرکزشهر
۱.۵۲۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۳۶۰.۰۰۰
CRON PALACE / GRAKO METEKHI CROUSE
BB *4
۴
مرکز شهر
۱.۷۳۰.۰۰۰ ۲.۴۳۰.۰۰۰ ۱.۵۵۰.۰۰۰
PREFERENCE
BB *5
۳
۲۰دقیقه تا مرکزشهر
۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۲۹۰.۰۰۰
PREFERENCE
BB *5
۴
۲۰دقیقه تا مرکز شهر
۱.۷۶۵.۰۰۰ ۲.۶۲۰.۰۰۰ ۱.۴۵۰.۰۰۰
HOLIDAY INN
BB *4
۳
مرکز شهر
۱.۷۷۰.۰۰۰ ۲.۶۵۰.۰۰۰ ۱.۴۴۰.۰۰۰
HOLIDAY INN
BB *4
۴
مرکز شهر
۲.۰۹۰.۰۰۰ ۳.۱۹۰.۰۰۰ ۱.۵۵۰.۰۰۰
RADISSON BILTMORE
BB *5
۳
مرکز شهر
۲.۳۱۰.۰۰۰ ۳.۷۱۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰
RADISSON BILTMORE
BB *5
۴
مرکز شهر
۲.۷۸۰.۰۰۰ ۴.۶۵۰.۰۰۰ ۱.۸۹۰.۰۰۰

 

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت با ایرباس آتا

 ۳شب و۴ شباقامت به همراه خدمات هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما فارسی زبان

بیمه مسافرتی